Brutto czy netto jest na rękę?

W przypadku biznesu dochód brutto jest doskonałym sposobem mierzenia sprzedaży i marży zysku. Może również pomóc menedżerom w ustaleniu kwot i celów sprzedaży.

Dochód netto jest jednak lepszym miernikiem rentowności, ponieważ pokazuje, ile zysku osiągnięto po odjęciu kosztów takich jak koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne, podatki i odsetki.

Koszty sprzedanych towarów (COGS)

Koszty sprzedanych towarów (COGS) to kwota, którą Twoja firma płaci za wszystkie bezpośrednie koszty związane z produkcją i sprzedażą Twoich produktów. Obejmuje to wszystko, począwszy od materiałów użytych do wytworzenia produktu, a skończywszy na kosztach pracy związanych z jego złożeniem.

COGS jest ważną częścią operacji biznesowych i istotnym narzędziem planowania strategii cenowej. Kiedy znasz swój COGS, możesz ustalić ceny, które pozostawią ci zdrową marżę zysku.

Koszty sprzedanych towarów mogą ci również powiedzieć, kiedy nadszedł czas na podniesienie cen lub obniżenie kosztów produkcji. Pomaga to kontrolować koszty operacyjne i osiągać cele związane z przychodami.

Dochody ze sprzedaży

Dochody ze sprzedaży są kluczową miarą biznesową i mogą być cennym wskaźnikiem kondycji finansowej. Jego prawidłowe wyliczenie może pomóc Ci w prognozowaniu przychodów, ustalaniu celów produkcyjnych i zrozumieniu zwyczajów zakupowych Twoich klientów.

Obliczany jest przez pomnożenie średniej ceny sprzedaży towarów lub usług przez liczbę sprzedanych jednostek. Jest to prosty wzór do obliczenia, ale ważne jest, abyś wiedział, jak go prawidłowo opracować.

Dochód ze sprzedaży netto jest dokładniejszą miarą zysków Twojej firmy. Obejmuje on kwotę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o wszelkie zwroty, rabaty lub dodatki.

Może również obejmować odsetki i dywidendy z inwestycji niezwiązanych ze sprzedażą i często jest obliczany w okresie takim jak rok lub kwartał. Niezależnie od branży, w której działasz, jest to istotna metryka biznesowa, którą należy umieć obliczyć. Można ją również wykorzystać do podejmowania decyzji o przyszłości firmy i najlepszym sposobie inwestowania w nią.

Wydatki

Wydatki to powtarzające się płatności potrzebne do prowadzenia działalności. Mogą być stałe (muszą być płacone bez względu na wszystko) lub zmienne (zmieniają się w zależności od liczby sprzedaży).

Śledzenie wydatków jest ważną częścią zarządzania finansami firmy. Poświęcenie czasu na to pomoże ci monitorować i dostosowywać koszty do potrzeb, tak aby zmaksymalizować zyski.

Koszty mogą obejmować zakup produktów, surowców lub usług, produkcję lub zakup sprzętu i innych materiałów dla firmy, bezpośrednią pracę oraz koszty wysyłki i frachtu. Obejmują również koszty związane z utrzymaniem i naprawą nieruchomości lub sprzętu, ubezpieczeniem i amortyzacją aktywów.

Koszty są odzwierciedlone w rachunku zysków i strat, który jest dokumentem mówiącym o tym, jakie przychody wygenerowała firma i jakie są koszty jej prowadzenia. Odejmuje się je od dochodu brutto, aby uzyskać dochód netto. To wyliczenie określa, czy Twoja firma osiągnęła zysk, czy straciła pieniądze.

Podatki

Podatki są podstawowym źródłem dochodów dla rządów i pomagają finansować programy publiczne, pracę i usługi. Dostarczają pieniędzy potrzebnych do poprawy infrastruktury publicznej, takiej jak drogi, utrzymania szkół i służb ratowniczych.

Rządy polegają również na podatkach, aby opłacić obronę narodową, Social Security i Medicare. Wysokość pobieranych podatków jest różna na różnych poziomach rządowych (federalnym, stanowym i lokalnym).

Istnieje wiele rodzajów podatków, z których większość jest nakładana jako procent od wymiany pieniężnej między dwiema stronami. Niektóre z nich są płatne w momencie dokonywania transakcji lub przed jej dokonaniem, podczas gdy inne mają stałe, powtarzające się terminy płatności lub wymagania dotyczące raportowania.

Oceń artykuł: Brutto czy netto jest na rękę?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5