Czy chorobowe wlicza się do emerytury?

W wielu krajach Europy, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji pracodawcy są prawnie zobowiązani do płacenia za zwolnienia lekarskie. Niektórzy pozwalają pracownikom korzystać z niego dobrowolnie.

Polityka płacenia chorobowego w firmie to ważny dokument dla pracowników. Powinien on wyjaśniać korzyści płynące z płatnego zwolnienia lekarskiego oraz sposób jego działania.

Jak to działa

Zasiłek chorobowy jest ważną częścią każdego planu świadczeń pracowniczych. Może być zapewniony przez pracodawcę lub przez stronę trzecią, np. firmę ubezpieczeniową.

Dla większości pracowników zasiłek chorobowy podlega potrąceniu federalnego podatku dochodowego (jeśli pracownik tego zażąda) oraz podatków Social Security, Medicare i FUTA. Podatki te są płacone przez ubezpieczyciela lub pracodawcę, w zależności od umowy.

Niektórzy twierdzą nawet, że zasiłek chorobowy liczy się jako emerytura i jest tak traktowany zarówno w oczach członka, jak i jego planu emerytalnego. Jednak trudniej jest określić, ile z tego jest prawdą, a ile fikcją. Najlepszym sposobem na uzyskanie odpowiedzi na to pytanie jest poproszenie konsultanta emerytalnego o przeprowadzenie kompleksowego przeglądu programu i jego dokumentacji. Uzyskany w ten sposób raport dostarczy bezcennych informacji o tym, jak działa program i jakie świadczenia są dostępne dla jego członków.

FERS

Jeśli jesteś pracownikiem federalnym, jesteś objęty jednym z najlepszych na świecie systemów emerytalnych: FERS. Jest to system zarządzany przez rząd, który zastąpił Civil Service Retirement System w 1986 roku i zapewnia trzy główne świadczenia: Ubezpieczenie Społeczne, TSP oraz plan świadczeń podstawowych.

Trift Savings Plan (TSP) dla pracowników federalnych umożliwia oszczędzanie na specjalnym koncie, na którym można inwestować pieniądze przed opodatkowaniem, jak w 401K. Jest on zarządzany przez Federal Retirement Thrift Investment Board.

Oprócz podstawowego federalnego planu emerytalnego, masz również możliwość wpłacania 1% swojej pensji z każdej wypłaty na TSP. TSP oferuje szeroką gamę inwestycji, z których możesz wybierać, a Twoja agencja może uzupełnić Twoje wpłaty do 5% Twojej pensji.

Zwolnienie lekarskie nie jest częścią kalkulacji emerytury w ramach FERS lub CSRS, ale może być wliczone do lat zaliczonych do służby przy określaniu Twoich uprawnień emerytalnych. Kwota zwolnienia lekarskiego zależy od tego, jak długo pracujesz w rządzie federalnym.

CSRS

System emerytalny służby cywilnej (CSRS) został utworzony w 1920 roku w celu zapewnienia pracownikom federalnym emerytury podobnej do tej w sektorze prywatnym. System ten był finansowany ze składek pracowników rządowych i pracowników najemnych.

Emerytura CSRS jest oparta na formule renty, która uwzględnia lata służby i średnie wynagrodzenie podstawowe „high-3”. Wraz ze wzrostem stażu pracy emeryta CSRS rośnie jego renta.

Jednakże renta emerytalna CSRS może zostać zredukowana przez Windfall Elimination Provision (WEP) dla pracowników federalnych, którzy byli objęci CSRS przed 1987 rokiem. Ta redukcja może wynieść nawet 498 dolarów miesięcznie.

CSRS Offset to specjalny system emerytalny, który generalnie dotyczy pracowników, którzy byli zatrudnieni w cywilu przez co najmniej 5 lat i nie zostali ponownie zatrudnieni w służbie federalnej przed 1984 rokiem. Ten system emerytalny zapewnia tym pracownikom pełne odliczenia od podatku Social Security.

WRS

A: System emerytalny Wisconsin (WRS) jest jednym z największych stanowych systemów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Powstał w 1982 roku w wyniku konsolidacji trzech innych publicznych systemów emerytalnych dla nauczycieli z Wisconsin, pracowników stanowych i lokalnych.

Łączy składki pracowników z dopasowaniem pracodawcy oraz zyskami i stratami z inwestycji. Takie podejście pomogło WRS przetrwać krajowe kryzysy gospodarcze, w tym dwucyfrową inflację i recesje, a także zmienność rynku.

Pracownicy otrzymują coroczne zestawienie stanu swojego konta, w tym zarobków, lat zaliczonej pracy, prognozowanych świadczeń emerytalnych i świadczenia z tytułu rozłąki. Mogą również zdecydować się na pozostawienie swoich środków u nas i otrzymanie renty pieniężnej.

Oceń artykuł: Czy chorobowe wlicza się do emerytury?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5