Co to jest mobbing w pracy?

Mobbing w miejscu pracy to zachowanie polegające na nadużywaniu, grożeniu lub zastraszaniu, które godzi w godność i dobre samopoczucie pracownika.

Zachowania związane z mobbingiem mogą obejmować przemoc słowną, molestowanie seksualne lub przemoc fizyczną. Może również wiązać się z wykluczeniem lub izolacją społeczną.

Definicja

Mobbing w pracy to każde zachowanie, które jest powtarzane i ma na celu wyrządzenie komuś krzywdy. Może obejmować krzyk, groźby, bicie i przemoc słowną.

Może również obejmować izolację społeczną, szpiegowanie lub naruszanie prywatności.

Nękanie może być oparte na rasie, narodowości, religii lub płci i może być nielegalne w świetle przepisów o prawach obywatelskich.

Może powodować szeroki zakres skutków psychologicznych, w tym stres, niepokój, bóle głowy, problemy żołądkowe, bezsenność, zmęczenie i częste choroby. Może również prowadzić do depresji i utraty motywacji.

Skutki

Dręczenie może mieć negatywny wpływ zarówno na ofiarę, jak i na jej pracodawcę. Może negatywnie wpłynąć na morale i produktywność pracownika, a także zaszkodzić relacjom z klientami i przyszłym dochodom firmy.

Może być również szkodliwy dla zdrowia, ponieważ może powodować stres, wysoki poziom lęku i depresji, brak snu i inne problemy ze zdrowiem psychicznym. Może również prowadzić do problemów ze zdrowiem fizycznym, takich jak zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i fobie.

Zgodnie z badaniami opublikowanymi w American Journal of Public Health, mobbing w miejscu pracy jest związany z niskim poziomem zdrowia psychicznego. Objawy obejmują lęki, ataki paniki i PTSD.

W dodatku osoby, które są zastraszane, często osiągają gorsze wyniki w pracy, są mniej wydajne w pracy i czują się odizolowane od współpracowników. Może to prowadzić do obniżenia morale i rotacji pracowników.

Prewencja

Aby zapobiegać mobbingowi w pracy, organizacje muszą być proaktywne i skoncentrowane na problemie. Wykazano, że nieskuteczne metody zarządzania, w tym poradnictwo dla mobberów, są kosztowne i prowadzą do wysokich kosztów indywidualnych i organizacyjnych (Hoel 2011).

Potrzebne są natomiast interwencje systemowe i prewencyjne. Muszą one dotyczyć wszystkich form mobbingu, takich jak agresja pozioma i mieszana, mobbing instrumentalny, ukryty i wrogi.

Opracowanie zasad, przeszkolenie menedżerów i kierowników oraz zapewnienie szkoleń z zakresu zarządzania konfliktami i zachowania w miejscu pracy może pomóc w ograniczeniu zachowań mobbingowych. Dzięki tym działaniom pracownicy będą mogli zgłaszać przypadki mobbingu, a skargi będą rozpatrywane uczciwie i szybko.

Identyfikacja mobbingu

Mobbing w miejscu pracy jest dużym problemem w Stanach Zjednoczonych. Około jedna czwarta zatrudnionych osób przyznaje, że była zastraszana w miejscu pracy.

To zachowanie jest niebezpieczne i może mieć trwały wpływ na zdrowie i samopoczucie danej osoby. Może również wpływać na wydajność pracy, poziom stresu i relacje z innymi ludźmi.

Jeśli czujesz, że jesteś zastraszany, ważne jest, abyś uzyskał pomoc. Możesz porozmawiać o tym z przyjaciółmi, członkami rodziny lub specjalistą od zdrowia psychicznego.

Twój pracodawca może oferować program pomocy pracowniczej (EAP), który może zapewnić zasoby i wsparcie, aby pomóc ci poradzić sobie z sytuacją mobbingu.

Dręczyciel to osoba, która używa agresywnego lub zastraszającego zachowania, aby zastraszyć, kontrolować lub wykorzystywać innych. Często stosuje kombinację agresji słownej, fizycznej i/lub społecznej.

Poprzedni artykuł

Czy kryptowaluty są legalne?

Następny artykuł

W co zainwestować 50000?

Oceń artykuł: Co to jest mobbing w pracy?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5