Czy pracodawca widzi kod choroby?

Czy pracodawca widzi kod ICD?

Kody ICD są używane przez pracowników medycznych do informowania o chorobach, objawach i nieprawidłowościach w sposób, który jest powszechnie akceptowany. Są one również powszechną częścią dokumentacji medycznej i dokumentacji pacjenta.

Firmy ubezpieczeniowe i pracodawcy ostrzegają, że nieaktualne kody ICD mogą spowodować, że dostawcy usług medycznych będą wystawiać rachunki za usługi, które nie powinny być świadczone na rzecz pacjentów z daną diagnozą. Mówią, że może to prowadzić do odmów i niepotrzebnego leczenia.

Kody ICD to standardowy język diagnostyczny, który jest używany na całym świecie do identyfikacji chorób, diagnoz i procedur. Są również używane w badaniach klinicznych do rekrutacji i śledzenia uczestników, a także w aktach zgonu.

Czy pracodawca widzi kod CPT?

Kiedy odwiedzasz lekarza, gabinet medyczny lub szpital, dostawca usług medycznych przypisuje kod do usług, które otrzymujesz. Ten kod jest używany, aby poinformować Twoją kasę chorych lub płatnika o usługach, które otrzymałeś, aby mogli zapłacić rachunek i zwrócić koszty Twojemu lekarzowi.

Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (AMA) opracowuje i utrzymuje kody CPT, które są używane na całym świecie. Co roku aktualizuje również kody CPT, aby odzwierciedlić zmiany w technologii, usługach i procedurach.

Panel redakcyjny CPT AMA, który składa się z ochotników-ekspertów z różnych sektorów branży opieki zdrowotnej, przegląda nowe i istniejące kody, aby upewnić się, że spełniają określone kryteria. Jest to ważne, ponieważ poziomy refundacji Medicare mogą się drastycznie zmieniać z roku na rok.

Czy pracodawca widzi kod diagnostyczny?

Kody diagnostyczne są używane przez lekarzy i szpitale do opisywania stanu pacjenta, uzasadniania usług i wykazywania konieczności medycznej. Są one kluczowym elementem niemal każdej operacji klinicznej i rozliczeniowej w całym kraju. Mogą składać się z 3-5 cyfr lub wartości alfanumerycznych i zawierać zera wiodące. Zostały wprowadzone wraz z przejściem na ICD-10 1 października 2015 roku. Kod diagnostyczny powinien być dokładnym, ważnym kodem diagnostycznym ICD-9/10 CM, bez kropki po przecinku, dla każdego nieinstytucjonalnego roszczenia, które zawiera procedurę/usługę w linii.

Kod diagnostyczny jest również wskaźnikiem, że spotkanie jest pierwszym lub kolejnym spotkaniem. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku złamań, ran, zwichnięć i oparzeń. Ważne jest, aby pamiętać, że kod nie jest wskaźnikiem ciężkości lub zakresu urazu. Kod diagnostyczny jest narzędziem dla lekarzy, szpitali i innych podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, służącym do komunikowania się z planami zdrowotnymi na temat stanu zdrowia pacjentów.

Czy pracodawca widzi plan leczenia?

Plan leczenia może być zniechęcającym zadaniem, ale ważne jest, aby był on kompleksowy i zawierał jasne cele. Powinien być również zindywidualizowany, aby pasował do unikalnych umiejętności podopiecznego, jego stylu życia, wykształcenia i kultury. Powinien być opatrzony datą i podpisany przez wszystkich, którzy uczestniczyli w procesie projektowania. Najlepsze plany leczenia są opracowywane podczas sesji przez wykwalifikowanego terapeutę i uwzględniają wkład i udział pacjenta. W ten sposób uzyskuje się sprawniejszy i bardziej udany rezultat.

Oceń artykuł: Czy pracodawca widzi kod choroby?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5