Czy policja może zatrzymać bez powodu?

Aby zatrzymać pojazd, policja musi mieć uzasadniony powód, że kierowca popełnił wykroczenie. Musi też mieć uzasadniony powód do przeszukania osoby lub jej własności.

Często jednak funkcjonariusze zatrzymują kierowców z powodów, które nie są związane z prawem drogowym. Robią to w ramach praktyki zwanej zatrzymaniem pretekstowym.

Reasonable Suspicion

Prawdopodobnie słyszałeś terminy probable cause i reasonable suspicion w programach dla policjantów, ale co one naprawdę oznaczają? Przyczyna prawdopodobna jest wyższym standardem i służy do określenia, czy policjant ma uzasadnione podstawy do przeszukania osoby lub pojazdu.

Jednakże niższy standard, zwany uzasadnionym podejrzeniem, pozwala policji na zatrzymanie osoby i przeprowadzenie dochodzenia bez uzyskania nakazu. Zazwyczaj funkcjonariusze używają uzasadnionego podejrzenia, kiedy nie są pewni tożsamości osoby lub wierzą, że może być ona zamieszana w przestępstwo.

Często można to stwierdzić na podstawie obserwacji zachowania lub informacji, które sprawiają, że podejrzany wydaje się być sprawcą przestępstwa. Można to również ustalić, porównując podejrzanego z opisem poprzednich przestępstw.

Reasonable Intent

Policjant nie może Cię zatrzymać, jeśli nie ma uzasadnionego zamiaru, że czyn przestępczy ma miejsce lub już miał miejsce. Stróże prawa mogą zatrzymać kogoś tylko na krótki okres czasu, kiedy badają, czy doszło do przestępstwa. Na przykład, jeśli upijesz się i uderzysz kogoś w twarz, możesz zostać oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, nawet jeśli nie chciałeś go zabić.

Podobnie, jeśli zostaniesz przeszukany przez policjanta, może on przeszukać twoją odzież wierzchnią, aby ustalić, czy masz broń. Przeszukanie musi być jednak uzasadnione podejrzeniem, że masz broń i że może ona zranić lub zagrozić funkcjonariuszowi.

Prawdopodobna przyczyna

Prawdopodobna przyczyna to standard prawny, który muszą spełnić policjanci, aby kogoś aresztować lub przeszukać. Wymaga on, aby policja miała wystarczające fakty i okoliczności, aby wierzyć, że dana osoba popełniła, jest w trakcie popełniania lub ma zamiar popełnić przestępstwo.

Jeśli policjanci mogą ustalić prawdopodobny powód, mogą przeprowadzić przeszukanie i szukać dowodów przestępstwa bez nakazu. Może to obejmować przeszukanie w poszukiwaniu broni i innych przedmiotów, które mogą być wykorzystane w działalności przestępczej.

Prawdopodobny powód pozwala również funkcjonariuszom na zatrzymanie pojazdu w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. Może to być oparte na uzasadnionym podejrzeniu, np. jeśli kierowca pasuje do opisu podejrzanego o włamanie lub zaobserwowano u niego nadmierną prędkość.

Obiektywność

Jeśli chodzi o zatrzymanie przez policję, prawo jest bardzo jasne co do tego, że nie mogą Cię zatrzymać bez uzasadnionego powodu. Policja musi mieć prawdopodobny powód i uzasadnione podejrzenie, że złamałeś prawo.

Powód jest taki, że nie może Cię zatrzymać dla kaprysu lub z powodu przeczucia. To właśnie nazywa się bezprawnym zatrzymaniem.

Jednym ze sposobów obejścia tego problemu jest zachowanie obiektywizmu, co oznacza unikanie jakichkolwiek osobistych lub emocjonalnych wpływów na decyzję. Pomaga to wyeliminować wszelkie możliwe konflikty etyczne, które mogłyby się pojawić.

Wielu filozofów nauki zakwestionowało ten pomysł i istnieje kilka różnych koncepcji obiektywizmu naukowego. Najpopularniejszą z nich jest pogląd, że twierdzenia naukowe są obiektywne, jeśli wiernie opisują fakty o świecie.

Oceń artykuł: Czy policja może zatrzymać bez powodu?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5