Azycyna na co?

Azytromycyna jest lekiem stosowanym w leczeniu wielu różnych rodzajów infekcji. Należy do grupy leków zwanych antybiotykami makrolidowymi.

Lek ten jest również stosowany w leczeniu niektórych chorób przenoszonych drogą płciową (STD). Działa poprzez powstrzymywanie bakterii przed rozmnażaniem, co je zabija.

Azytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym.

Azytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym, który działa poprzez powstrzymywanie bakterii od wytwarzania pewnych białek wewnątrz ich komórek. Zapobiega to ich wzrostowi i rozprzestrzenianiu się, a czasami powoduje ich śmierć.

Azytromycyna ma również działanie przeciwzapalne. Uważa się, że jest to spowodowane hamowaniem zapalenia neutrofilowego i aktywacją makrofagów, które są komórkami zwalczającymi infekcje.

Jednakże dokładny mechanizm tych efektów nie jest jasny. Potrzebne są dalsze badania, aby dokładnie określić, jak działają te antybiotyki.

Azytromycyna jest stosowana w leczeniu niektórych rodzajów infekcji bakteryjnych i zapalenia płuc. Jest dostępna w postaci tabletek i płynów do przyjmowania doustnego.

Zastosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Azytromycyna jest lekiem na receptę, który może leczyć zakażenia bakteryjne, takie jak zakażenia ucha, zapalenie płuc, biegunka podróżnych i angina grupy A. Jest dostępny w postaci tabletek, płynu lub zastrzyków i jest przyjmowany z jedzeniem lub bez.

Działa poprzez wiązanie się z 23S rRNA podjednostki 50S rybosomu wrażliwych bakterii, hamując syntezę białka bakteryjnego i zabijając bakterie. Jest to antybiotyk bakteriostatyczny, co oznacza, że leczy zakażenie poprzez uniemożliwienie bakteriom namnażania się i wytwarzania białek niezbędnych do ich wzrostu.

Jest stosowany w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych, w tym zapalenia gardła wywołanego przez paciorkowce grupy A, zakażeń dróg moczowych i zapalenia narządów miednicy mniejszej (PID). W niektórych przypadkach może być łączony z innymi antybiotykami.

Zapobiega rozsianemu zakażeniu MAC.

Azytromycyna i klarytromycyna są stosowane jako profilaktyka rozsianego zakażenia Mycobacterium avium complex (MAC) u osób zakażonych HIV. Rifabutyna, 300 mg doustnie dziennie, jest również stosowana w profilaktyce MAC.

Pacjenci z HIV, u których liczba CD4 jest mniejsza niż 100 komórek/mm3, są narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju rozsianego MAC. W tej populacji zaleca się dożywotnią profilaktykę rifabutyną w dawce 300 mg doustnie każdego dnia.

Zestaw leczenia azytromycyną w dawce 1200 mg raz w tygodniu i klarytromycyną w dawce 500 mg dwa razy dziennie zmniejsza ryzyko rozwoju MAC. Jednak nie są one tak dobrze tolerowane jak ryfabutyna i mogą być związane z działaniami niepożądanymi ze strony przewodu pokarmowego, takimi jak ból brzucha lub biegunka.

W badaniu 587 pacjentów z HIV, u których liczba limfocytów CD4 wynosiła 75 komórek/mm3 w erze przed-HAART, mniejsza liczba rozsianych zakażeń MAC wystąpiła u tych, którzy nie otrzymali profilaktyki MAC. W trakcie 10-miesięcznego okresu obserwacji, szacunkowa wartość graniczna skumulowanej częstości występowania u osób, które nie otrzymywały profilaktyki MAC wynosiła 7,6%.

Zastosowana w leczeniu zapalenia płuc.

Azytromycyna jest stosowana w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych, w tym zapalenia płuc. Jest również stosowana w zapobieganiu wielu zakażeniom bakteryjnym u dzieci.

Zapalenie płuc jest ważnym problemem zdrowotnym występującym na całym świecie. Jest to ostra infekcja, która powoduje poważne objawy, takie jak kaszel, ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Może prowadzić do hospitalizacji i śmierci.

Bakterie, które powodują większość przypadków zapalenia płuc są trudne do zidentyfikowania, dlatego lekarze zazwyczaj przepisują kombinację antybiotyków w celu leczenia choroby. Najczęstszą kombinacją jest ampicylina i sulbaktam (ABPC/SBT), ale może być ona bardziej skuteczna w połączeniu z antybiotykiem makrolidowym, takim jak azytromycyna.

Poprzedni artykuł

Atak duszności co robić?

Oceń artykuł: Azycyna na co?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5