Co robi pan kleks, aby uczniowie od razu posiedli wiedzę?

Co robi pan kleks, aby uczniowie od razu posiedli wiedzę?

Bulwiasta, różowa postać pokryta od stóp do głów żółtymi plamami, miała wybałuszone, okrągłe oczy i stały, szczerbaty uśmiech. Mówił również elektronicznie zmienionym głosem.

Pierwotnie stworzony jako postać do programu Noela Edmondsa, Noel’s House Party, Blobby stał się kulturowym symbolem lat dziewięćdziesiątych. Niezależnie od tego, czy się go kochało, czy nienawidziło, nie można było go zignorować.

1. Stwórz kulturę uczenia się

Tworzenie kultury uczenia się to proces długoterminowy. Polega na ustaleniu właściwych oczekiwań i upoważnieniu pracowników do wprowadzania zmian w ich codziennych nawykach.

Pierwszym krokiem do zbudowania kultury uczenia się jest stworzenie bezpieczeństwa psychologicznego na wszystkich poziomach organizacji. Jeśli ludzie nie czują się bezpiecznie na swoich stanowiskach, nie będą w stanie kwestionować autorytetów ani myśleć nieszablonowo.

Innym sposobem budowania kultury uczenia się jest nagradzanie ciekawości. Można to robić na wiele sposobów, w tym publicznie wyróżniać osoby, które wykazują się umiejętnością uczenia się, zachęcać do społecznego uczenia się oraz udzielać informacji zwrotnych i poprawek.

2. Tworzenie wspólnoty uczących się

Kiedy uczniowie mają poczucie przynależności, chętniej angażują się w naukę. Tworzenie i utrzymywanie społeczności uczących się jest ważne zarówno w klasie internetowej, jak i synchronicznej.

Społeczne lodołamacze to łatwy sposób na stworzenie środowiska klasowego, które sprzyja interakcji i zaangażowaniu. Często stosuje się je w pierwszym dniu kursu, ale można je również włączyć do innych zajęć w trakcie semestru.

Więcej, wykorzystanie asynchronicznych zajęć edukacyjnych i zadań grupowych do budowania społeczności może pomóc uczniom w interakcji ze sobą bez konieczności przebywania w tym samym czasie w tym samym pomieszczeniu. Ponadto umożliwienie uczniom umieszczania swoich prac na forach dyskusyjnych kursu lub innych platformach internetowych może pozwolić im na kontaktowanie się ze sobą poza zajęciami.

3. Spraw, by nauka była zabawą

Uczenie się nigdy nie jest łatwe dla dzieci, ale jeśli sprawisz, że będzie ono zabawą, chętniej się nauczą i zapamiętają to, czego ich uczysz. Dzięki temu lekcje stają się bardziej efektywne i zapadają uczniom w pamięć, co z czasem może prowadzić do lepszych ocen i wyników w nauce.

Jeśli chcesz, by twoja klasa stała się dla uczniów miejscem zabaw, spróbuj wykorzystać gry. Są one świetnym sposobem nauczania umiejętności krytycznego myślenia i innych lekcji edukacyjnych.

Zamień ćwiczenia sprawdzające w grę, na przykład grę pamięciową do nauki symboli muzycznych lub zasad koniugacji w języku. Nie wymaga to wielu przygotowań ani wydatków, a jest skutecznym sposobem na sprawienie, by lekcje były dla uczniów zabawą!

4. Spraw, by nauka była przydatna

Aby nauka była przydatna, nauczyciele muszą zrozumieć zainteresowania swoich uczniów i dowiedzieć się, w jaki sposób mogą je włączyć do procesu nauczania. W 2008 roku w artykule opublikowanym w czasopiśmie Active Learning in Higher Education, Kember i inni stwierdzili, że ustalenie znaczenia jest jednym z najważniejszych czynników motywujących studentów. Przeprowadzili oni wywiady z 36 studentami studiów licencjackich na temat aspektów środowiska nauczania i uczenia się, które motywowały ich do nauki.

Relewantność daje studentom poczucie troski poprzez powiązanie ich z nauką, co może zachęcić ich do większego zaangażowania w to, czego się uczą. Może to również pomóc we wspieraniu ich poczucia ciekawości i odkrywania, co może mieć długoterminowe korzyści dla ich edukacji i przyszłości.

5. Spraw, by nauka zapadła w pamięć

Pan Blobby to bulwiasta różowa postać z żółtymi plamami, stałym zębatym uśmiechem i zielonymi oczami. Po raz pierwszy pojawił się w lekkim programie rozrywkowym Noela Edmondsa z lat dziewięćdziesiątych XX wieku Noel’s House Party.

Uczenie się, które zapada w pamięć, jest ważne, ponieważ łączy się z innymi informacjami, które uczniowie już znają. Można to osiągnąć, tworząc znaczące grupy informacji, które łatwiej zapamiętać, lub tworząc zwariowane połączenia między materiałami i pojęciami.

Na początku te techniki mogą wydawać się dziwne, ale z czasem staną się naturalne, a nawet staną się częścią twojego stylu zapamiętywania. Wypróbuj niektóre z tych strategii, by uczynić swoją naukę niezapomnianą. Więcej porad i wskazówek znajdziesz w przewodniku Stelli Collins po nauce przyjaznej mózgowi! Kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej.

Oceń artykuł: Co robi pan kleks, aby uczniowie od razu posiedli wiedzę?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5