Na co odpowiada dopełnienie?

Dopełniacz to słowo lub grupa słów, które uzupełniają znaczenie zdania. Jest ono istotne dla sensu zdania i pomaga oddać znaczenie zamierzone przez piszącego.

Układ dopełniacza jest częścią systemu odpornościowego twojego ciała, który chroni cię przed chorobami i urazami, pomagając oczyszczać uszkodzone komórki i niszczyć obcych najeźdźców, takich jak bakterie powodujące infekcje lub choroby. Zawiera około 50 białek, które krążą we krwi i są aktywowane, gdy pojawi się jakiś czynnik wyzwalający, na przykład uraz lub przedostanie się bakterii do organizmu.

Uzupełnienie tematu

Uzupełnienie tematu to słowo lub fraza, które występuje po czasowniku łączącym i określa podmiot. Może to być przymiotnik, rzeczownik lub zaimek.

Dopełnienie tematu jest ważną częścią gramatyki, ponieważ uzupełnia znaczenie zdania. Czyni to poprzez zmianę nazwy lub opisanie podmiotu.

W terminologii gramatycznej datowanej lub nieteoretycznej dopełnienie podmiotu jest wyrażeniem predykatywnym, które następuje po czasowniku łączącym (zwanym również kopulą). Może ono albo zmienić nazwę podmiotu, co nazywamy predykatem nominalnym, albo opisać go, co nazywamy predykatem przymiotnikowym.

Gramatycy nazywają również rzeczowniki, które funkcjonują jako dopełnienia podmiotowe, predykatem mianowanym, a przymiotniki, które robią to samo, predykatem przymiotnikowym. Posiadanie tych terminów w swoim słowniku jest niezbędne do skutecznej i efektywnej nauki gramatyki.

Dopełniacz przedmiotu

Dopełniacz przedmiotu to słowo, które występuje po obiekcie bezpośrednim, aby określić, czym się on stał. Może to być rzeczownik, zaimek lub przymiotnik.

Dopełnienie przedmiotu zazwyczaj występuje po atrybucyjnym czasowniku ditransitive, aby zmodyfikować lub zmienić nazwę przedmiotu bezpośredniego. W przeciwieństwie do dopełnienia podmiotowego, dopełnienie przedmiotowe nadaje dalsze znaczenie przedmiotowi zdania.

Dopełnienie podmiotowe występuje tylko po czasowniku łączącym i opisuje podmiot, a nie przedmiot.

Dopełnienie przedmiotowe może być rzeczownikiem, zaimkiem, czasownikiem lub przymiotnikiem. Może to być również grupa słów, które w zdaniu pełnią funkcję rzeczownika lub przymiotnika.

Dopełnienie przymiotnika

Dopełnienie przymiotnika to specjalny rodzaj zdania gramatycznego, które występuje obok przymiotnika i podaje więcej informacji na jego temat. Ta informacja jest ważna dla prawidłowego oddania znaczenia przymiotnika.

Zwykły modyfikator, który modyfikuje przymiotnik, po prostu wzmacnia lub łagodzi jego znaczenie, ale dopełnienie przymiotnikowe dostarcza więcej informacji o przymiotniku i uzupełnia jego znaczenie o istotne informacje.

Dopełnienia przymiotnikowe często przyjmują formę klauzul rzeczownikowych lub wyrażeń przyimkowych. Występują przed lub po podmiocie (Barb) i opisują go.

Komplement przymiotnikowy

Kompleksy przymiotnikowe to wyrażenia lub klauzule, które uzupełniają znaczenie przymiotnika, dostarczając więcej informacji na jego temat.

Ta dodatkowa informacja pomaga czytelnikom lub słuchaczom lepiej zrozumieć sytuację. Jest to podobne do przysłówka „bardzo”, który modyfikuje przymiotnik, ale dostarcza więcej informacji o podmiocie, uzupełniając jego znaczenie.

Zwykły modyfikator, który modyfikuje przymiotnik, po prostu wzmacnia lub łagodzi jego znaczenie, ale nie dostarcza niezbędnych informacji o nim. Przysłówek „bardzo” to robi, ale daje też więcej informacji o podmiocie i wyjaśnia przyczynę jego stanu.

Dopełniacze przymiotnikowe są jedną z najważniejszych części zdania. Stanowią ten sam rodzaj części, co podmioty, obiekty bezpośrednie i pośrednie oraz czasowniki.

Oceń artykuł: Na co odpowiada dopełnienie?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5